تجارب شرکتRENAULT در حوزه مسئولیت اجتماعی

سیاست محیط زیست رنو بر اساس آگاهی از مشکلات زیست محیطی که کره زمین را تهدید می کنند، شکل می گیرد. این سیاست نسبت به سه موضوع متعهد است: ۱٫ قرارگیری در میان سه خودروساز برتر دنیا در کاهش میزان تولید آلاینده دی اکسید کربن ۲٫ عرضه خودروهایی که از سوخت پایه گیاهی استفاده میکنند.…