تجارب شرکت دارویی JOHNSON & JOHNSON در حوزه مسئولیت اجتماعی

یکی از معروف ترین و موفق ترین شرکت ها در زمینه استقرار مدیریت اخلاق و رعایت اصول اخلاقی، شرکت دارویی JOHNSON&JOHSON است. کد اخلاقیات شرکت: اصلی ترین مسئولیت ما این است که سلامت بیماران را در کانون توجه خود قرار دهیم ما مسئولیت داریم که اطلاعاتی صحیح، جامع و بی کم و کاست درباره تولیدات…