تاریخچه CSR

در ۱۷۶۰ سال قبل از میلاد، حمورابی منشور حمایت از حفاظت از کودکان، زنان و اقشار ضعیف جامعه را برای حکومتش صادر کرد. بعدها در زمان لویی پادشاه فرانسه، قوانین برای حفاظت از جنگل های آن کشور ارائه شد. سال ها پس از آن، یعنی بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در قرن ۱۹ میلادی…