غرفه های ۱۲ متری

غرفه های ۴ در ۳ متر

هزینه اجاره این غرفه ها ۳ میلیون تومان می باشد

غرفه های ۱۴ متری

غرفه های ۷ در ۲ متر

هزینه اجاره این غرفه ها ۳٫۵ میلیون تومان می باشد

غرفه های ۲۸ متری

غرفه های ۷ در ۴ متر

هزینه اجاره این غرفه ها ۱۴ میلیون تومان می باشد

غرفه های ۸ متری

غرفه های ۴ در ۲ متر

هزینه اجاره این غرفه ها ۲ میلیون تومان می باشد

رزرو نمایشگاه CSR

حتما پیش از رزرو، بخش راهنمای نمایشگاه را در انتهای صفحه مطالعه فرمایید.

وضعیت غرفه : رزرو شده
F1: ¤0.00
وضعیت غرفه : رزرو شده
D1: ¤0.00
وضعیت غرفه : رزرو شده
A1: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C1: ¤0.00
وضعیت غرفه : رزرو شده
A2: ¤0.00
وضعیت غرفه : رزرو شده
C2: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A3: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C3: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A4: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C4: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
F2: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
D2: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A5: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C5: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A6: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C6: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A7: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
F3: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
D3: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C7: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A8: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C8: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
F4: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
D4: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A9: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
C9: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
A10: ¤0.00
وضعیت غرفه : رزرو شده
E5: ¤0.00
وضعیت غرفه : رزرو شده
E4: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
E3: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
E2: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
E1: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B10: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B9: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B8: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B7: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B6: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B5: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B4: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B3: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B2: ¤0.00
وضعیت غرفه : قابل واگذاری
B1: ¤0.00

سفارشات

مدت زمان باقی مانده شما برای تأیید نهایی رزور: :

# نام قیمت
شما هنوز غرفه ای را سفارش نداده اید.
مجموع هزینه غرفه های درخواستی ¤0.00

پرکردن بخش های با * الزامی است

Only digits, e.g. 15417543010

برای ثبت درخواست می بایست حداقل یک غرفه را رزرو کنید.

متأسفانه امکان رزرو این بخش وجود ندارد!

راهنمای ثبت درخواست غرفه در نمایشگاه

 

 ارسال درخواست استفاده از ظرفیت نمایشگاه جانبی همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و دریافت غرفه بصورت online و از طریق سایت http://hami.tehran.ir  امکـان پذیر می باشد.

پس از بررسی نقشه نمایشگاه نسبت به ثبت درخواست از سوی شما و همچنین انجام بررسی های لازم از سوی برگزار کنندگان هماهنگی های نهایی به منظور دریاقت غرفه صورت می پذیرد.

هزینه غرفه ها (غیر از غرفه های ۲۸ متری) متری ۲۵۰ هزار تومان می باشد.

فیش مبلغ واریزی به حساب شماره ۱۰۰۷۹۶۶۲۵۹۵۱‬ به نام اداره کل مالی شهرداری تهران را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.

تاریخ تحویل غرفه به شرکت کنندگان

۸ خردادماه

تاریخ تخلیه غرفه

۱۰ خرداد ماه

نصب نام شرکت بر سردرب غرفه بر اساس اطلاعات تکمیل شده در فرم رزرو غرفه

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش (۴۳۷۹)  تماس حاصل نمایید.

پلان نمایشگاه

Milad