تجارب شرکت LG در حوزه مسئولیت اجتماعی

بسیاری از محصولات LG  نظیر ماشین لباسشویی، تلویزیون ها، نوت بوک ها و گوشی ها از طراحی بومی بهره می برند. محصولات LG در استفاده از منابع و انرژی بهینه بوده و زباله کمتری تولید می کنند.