سین برنامه همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

سالن همایش های برج میلاد - ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

سین برنامه همایش مسئولیت پذیری اجتماعی (روز نخست- ۹ خرداد ۱۳۹۵)

ردیف عنوان برنامه زمان (دقیقه) زمان
آغاز پایان
۱ پذیرایی ۳۰ ۷:۳۰ ۸
۲ سرود ۵ ۸:۱۵ ۸:۲۰
۳ قرآن ۱۰ ۸:۲۰ ۸:۳۰
۴ مجری ۱۰ ۸:۳۰ ۸:۴۰
۵ خیرمقدم مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی ۱۰ ۸:۴۰ ۸:۵۰
۶ سخنرانی ۱۰ ۸:۵۰ ۹
۷ پخش کلیپ مستند بنگاه های اقتصادی و سازمان های مردم نهاد ۱۰ ۹ ۹:۱۰
۸ پنل تخصصی موانع و چشم اندازهای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ۸۰ ۹:۱۰ ۱۰:۳۰
۹ پذیرایی ۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱
۱۰ پخش کلیپ بهاران ۱۰ ۱۱ ۱۱:۱۰
۱۱ پنل تخصصی  اقتصادی و اجتماعی ۱۲۰ ۱۱:۱۰ ۱۳:۱۰
۱۲ اقامه نماز ۲۰ ۱۳:۱۰ ۱۳:۳۰
۱۳ صرف ناهار ۴۰ ۱۳:۳۰ ۱۴:۱۰
۱۴ پخش کلیپ نیازهای شهر تهران ۱۰ ۱۴:۱۰ ۱۴:۲۰
۱۵ پنل تخصصی محیط زیست ۸۰ ۱۴:۲۰ ۱۵:۴۰
۱۶ پخش کلیپ و ارائه تجارب برتر ۱۵ ۱۵:۴۰ ۱۵:۵۵
۱۷ سخنرانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ۱۵ ۱۵:۵۵ ۱۶:۱۰
۱۸ پخش کلیپ و ارائه تجارب برتر ۱۵ ۱۶:۱۰ ۱۶:۲۵
۱۹ سخنرانی رییس شورای اسلامی شهر تهران ۱۵ ۱۶:۲۵ ۱۶:۴۰
۲۰ پخش کلیپ و ارائه تجارب برتر ۱۵ ۱۶:۴۰ ۱۶:۵۵
۲۱ سخنرانی شهردار تهران ۳۰ ۱۶:۵۵ ۱۷:۲۵
۲۲ تقدیر از تجارب برتر ۳۰ ۱۷:۲۵ ۱۷:۵۵

پنل موانع و چشم اندازهای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

سالن همایش های برج میلاد - ۹ خرداد ۱۳۹۵

آقای دکتر قربانیان، رئیس هیئت مدیره شرکت بازاریابی شبکه ای بادران

محور: موانع و چشم اندازهای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
موضوع سخنرانی ·      برنامه ریزی مشارکتی به مثابه نهاد سازی برای تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاه ها
ساعت برگزاری: ۹:۱۰ الی ۱۰:۳۰ محل برگزاری: سالن اصلی همایش های برج میلاد
اعضاء پنل
آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس پنل
آقای دکتر حسین راغفر، دبیر علمی همایش
آقای دکتر فرشاد مومنی، سخنران
آقای دکتر کمال اطهاری، سخنران
آقای دکتر علی کرمانشاه، معاون فناوری نوین بانک مرکزی و عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
آقای محسن هاشمی بنیاد خیریه نور اصناف
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران
آقای دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل موسسه خیریه محک
آقای فاضلی، رئیس اتاق اصناف

پنل اقتصادی و اجتماعی

سالن همایش های برج میلاد - ۹ خرداد ۱۳۹۵
محور: اقتصادی و اجتماعی
موضوع سخنرانی ·       اخلاق متصل و منفصل در بازار ” مقایسه غرب و ایران شبه مدرن”

·      نوآوری اجتماعی به مثابه مسئولیت اجتماعی بنگاه

ساعت برگزاری: ۱۱:۱۰ الی ۱۳:۱۰ محل برگزاری: سالن اصلی همایش های برج میلاد
اعضاء پنل
آقای دکتر حسین راغفر، رئیس پنل
آقای دکتر پرویز پیران، سخنران
آقای احسان سلطانی، پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)
آقای دکتر محمد امین قانعی راد، سخنران
آقای دکتر مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
آقای دکتر موسوی چلک، عضو انجمن مددکاری اجتماعی
آقای معظمی، رئیس هیات  عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
آقای دکتر محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی شهر تهران
آقای موسوی، مدیر عامل شرکت فیروز
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران
خانم دکتر دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران
آقای دکتر محکی، مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

پنل محیط زیست

سالن همایش های برج میلاد - ۹ خرداد ۱۳۹۵
محور: محیط زیست
موضوع سخنرانی ·       نقش بنگاه های اقتصادی در ارتقاء محیط زیست شهری

·      مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار

ساعت برگزاری: ۱۴:۲۰ الی ۱۵:۴۰ محل برگزاری: سالن اصلی همایش های برج میلاد
اعضاء پنل
آقای دکتر حسین راغفر، رئیس پنل
آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، سخنران
خانم دکتر شاهسوند، سازمان مردم نهاد و فعال در حوزه محیط زیست
آقای دکتر عبدالهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران
آقای مهندس درویش، مدیر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور
آقای دکتر مخدوم، بنیانگذار انجمن ارزیابی زیست  محیطی ایران و استاد دانشگاه
آقای دکتر حافظی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران
آقای دکتر گودرزی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت

سین برنامه همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

سالن همایش های برج میلاد - ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

سین برنامه همایش مسئولیت پذیری اجتماعی (روز دوم-۱۰ خرداد ۱۳۹۵)

ردیف عنوان کارگاه زمان ارائه دهنده محل برگزاری کارگاه
آغاز پایان
۱ کارگاه آشنایی با مبانی و الزامات ایزو ۲۶۰۰۰ (استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی)

 

۱۰ ۱۲ مژده قنبری مبارکه

 

سالن شماره ۴
۲ کارگاه گزارش مسئولیت اجتماعی/پایداری الزامی برای مشارکت بنگاه های اقتصادی در توسعه پایدار

 

۱۰ ۱۲ هامون طهماسبی سالن شماره ۱
۳ کارگاه آشنایی با مبانی مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR)

 

۱۳:۳۰ ۱۵ سید مسعود همایونفر سالن شماره ۱
۴ کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی و کسب و کارهای اجتماعی

 

۱۳:۳۰ ۱۵ روح اله حمیدی مطلق

 

سالن شماره ۴