کارگاه شماره یک

کارگاه آشنایی با مبانی و الزامات ایزو ۲۶۰۰۰

ارائه دهنده:

دکتر مژده قنبری مبارکه
سازمان مدیریت صنعتی

  • کارگاه آشنایی با مبانی و الزامات ایزو ۲۶۰۰۰ (استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی)
    • ارائه دهنده: مژده قنبری مبارکه

معرفی: این استاندارد بین ­المللی که در سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار عرضه شده است، راهنمایی­ هایی را در رابطه با اصول زیر بنایی مسئولیت اجتماعی، شناخت مسئولیت اجتماعی، مشارکت ذی ­نفعان، موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش­ های یکپارچه سازی رفتار مسئولانه اجتماعی در سازمان فراهم می آورد. این استاندارد بین المللی با هدف کمک به سازمان ها جهت مشارکت به توسعه پایدار تهیه شده است. با در نظر گرفتن این مساله که انطباق با قانون، وظیفه اساسی هر سازمان و یکی از بخش های ضروری مسئولیت اجتماعی آن به شمار می آید، هدف دیگر این استاندارد تشویق سازمان­ ها به انجام فعالیت­ هایی فراتر از الزامات قانونی است. این کارگاه، مخاطبان را با مبانی این استاندارد آشنا خواهد کرد.

MozhdeGhanbari_Resume