کارگاه شماره سه

کارگاه آشنایی با مبانی CSR

ارائه دهنده:

سید مسعود همایونفر

  • کارگاه آشنایی با مبانی مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR)
    • ارائه دهنده: سید مسعود همایونفر

معرفی: با گسترش روز افزون اثرگذاری سازمان­ ها بر محورهای تشکیل­ دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط­ زیست»، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان­ ها (Corporate Social Responsibility) یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا کرده است. CSR، به طور خلاصه یعنی اینکه سازمان­ ها در قبال جامعه­ ای که در آن به فعالیت می پردازند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی و طبیعی و اقتصادی آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان از جمله برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، موضوعات مرتبط بامسئولیت اجتماعی، به تدریج به رکنی اساسی و مهم در فعالیت­ های سازمان­ ها تبدیل شده است. این کارگاه به شکلی اجمالی، شرکت کنندگان را با مبانی مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) آشنا می کند و استانداردها و چارچوب های بین المللی موجود را نیز معرفی خواهد کرد.