به گزارش کمیته برگزاری همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، دبیرخانه دائمی مسئولیت پذیری اجتماعی با هدف تولید و توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، افزایش دانش و آگاهی مدیران ارشد، میانی و اجرایی شهرداری تهران و بنگاه های بخش دولتی و خصوصی شهر تهران زمینه سازی برای مشارکت فعالانه شهرداری تهران در جهت مسئولیت پذیری اجتماعی و انسجام و سازماندهی بنگاه های اقتصادی شهر تهران در توسعه رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده است.

این دبیرخانه از تمامی فعالان اجتماعی، بنگاه های اقتصادی، سازمان مردم نهاد، فرهیختگان دانشگاهی و همچنین فعالان و علاقه ‌مندان دعوت می‌کند تا با تبادل تجربیات و دانش خود با این دبیرخانه همکاری و تعامل داشته تا در راستای زمینه سازی و نیل به رویکرد تعمیق گفتمان مسئولیت اجتماعی و  توسعه رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی گام موثری برداشته شود.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit