بسیاری از محصولات LG  نظیر ماشین لباسشویی، تلویزیون ها، نوت بوک ها و گوشی ها از طراحی بومی بهره می برند. محصولات LG در استفاده از منابع و انرژی بهینه بوده و زباله کمتری تولید می کنند.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit