• هدر
  • شعار سال 96 اسلایدر
 

t_220_145_16777215_00_images_banner-1.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-2.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-3.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-5.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-4.jpg

 
آنلاین2
بازدید امروز21
بازدید دیروز98
بازدید این ماه119
بازدید کل195606
 
  • پیوند ها

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

دکتر احمد شهیدیان

تحصيلات :

-  دکترای مدیریت بحران از دانشگاه اصفهان؛         

- کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) تحقیق در ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی  ؛         

-  کارشناسی(لیسانس) روابط عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی ؛         

سوابق مدیریتی :

- مدیرروابط عمومی و امور بین الملل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران؛

-  مشاور روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران؛         

-  مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شهرداری منطقه ی10؛

- عضو گروه مدرسان از سال 1392 تا کنون در شهرداری تهران؛

-  مدیرروابط عمومی و امور بین الملل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از 1390- 1393؛

- مدرس و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1385 تا کنون؛

- مدرس و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیام دشت از سال1388-1390؛

-  مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی از1389تاکنون؛

- عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد رسانه   از سال 1386- 1390؛

-   مدیرتبلیغات و مارکتینگ بهدید(رسانه و تبلیغات) از سال 1384-1390؛

- کارشناس پژوهش و مطالعه ی سازمان ملی جوانان سابق از سال 1380-1389؛

-  مشاور روابط عمومی شهرداری آبعلی از سال1388-1389؛

-  کارشناس مسئول کتابخانه ی بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1384-1386.

سوابق علمي- پژوهشي

الف : پژوهش ها و مطالعات

-  مجری پروژه ی تحلیل محتوای برنامه های کودک و نوجوان شبکه استانی کرمان (تابستان 1390)؛

- مدیر پروژه ی بررسی وضعیت کاربری اینترنت در استان تهران با تأکید بر نحوه ی استفاده، کیفیت محتوا و فیلترینگ معاونت فناوری رسانه ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران( بهار 1390)؛

- مدیر پروژه ی بررسی وضعیت رسانه های محلی در 4 کشور جهان( استرالیا، مازی، ترکیه و هند) در مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(زمستان 1389)؛

-   مدیر پروژه ی برنامه ریزی توسعه ی فرهنگی برای ایران 1404(معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیام دشت، زمستان 1389(؛               

-  مدیر پروژه ی بررسی تأثیر روابط اجتماعی بر رفتار سیاسی دانشجویان رشته ی علوم ارتباطات(معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، زمستان 1389)؛       

-  مدیر پروژه ی بررسی وضعیت فرهنگ از منظر بودجه با رویکرد بررسی برنامه های توسعه یی قبل و بعد انقلاب(باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، بهار 1389)؛

-   مدیر پروژه ی بررسی وضعیت مدیریت و چرخه ی اقتصادی در مؤسسات ارتباطی معتبر جهان(نمونه ی موردی روزنامه ها) در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، زمستان 1388؛             

- مجری پروژه ی بررسی وضعیت مدیریت و چرخه ی اقتصادی در فضاهای اجتماعی مستقر در ایران(باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،زمستان 1388)؛

-  مجری پروژه ی برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند(معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، پاییز 1388)؛

-  مجری پروژه ی بررسی جایگاه فرهنگ و محصولات فرهنگی در سبد اقتصاد خانواده(پژوهشکده ی اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی - بهار 1388)؛

- پژوهشگر بررسي تحليلي معماري اطلاعات گزارش هاي بين المللي درحوزه ی جوانان (موسسه مشاوره فرانوبهار 1387)؛        

-  مجری پروژه ی تحلیل محتوای بریده جراید اخبار شرکت نفت(شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک - زمستان 1386)؛

- مجری پروژه ی تحلیل محتوای نقاشی های کودکان با عنوان " شهر من" (شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک- زمستان 1386)؛               

-  پژوهشگر تنظيم و تهيه ی اولين بسته هاي اطلاعاتي مشاوره یي و راهنما  در حوزه ی جوانان (در مورد اشتغال در سه سطح مديران، خانواده و جوانان) برای مؤسسه ی مشاوره فرانو - زمستان 1385)؛ 

-  مدیر پروژه ی گزارش ملی جوانان در حوزه ی رسانه ها(سازمان ملی جوانان سابق- زمستان 1380)؛           

-  مدیر پروژه ی بررسی و تحلیل ساختار برنامه ی آیینه رسانه ها(شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- تابستان 1383).           

ب ) تألیفات

کتاب:

-  روند برنامه ریزی فرهنگی در توسعه- وانیا- 1395؛

-   گزارش ملی بررسی وضعیت رسانه ها درحوزه ی جوانان- سازمان ملی جوانان-1381؛                 

-   فرهنگ و جایگاه آن در سبد اقتصاد خانواده(درحال انتشار)-آکادمی علوم ایران(واحد 2)؛  

-  فضاهای مجازی،مدیریت و درآمد(درحال انتشار)-آکادمی علوم ایران (واحد2).

مقالات :

فارسی

- نگاهی به  مديريت و چرخه ی اقتصادي در فضاهاي اجتماعي مجازي(اينترنتي) ایرانی کسب و کارهای رسانه یی(علمی– ترویجی)- بهار 1395؛

-  نقش صنعت کشاورزی دراقتصاد مقاومتی- کنفرانس ملی– زمستان 1392؛

- بررسی تطبیقی نحوه ی مدیریت و فعالیت اقتصادی مؤسسات ارتباطی رسانه یی معتبر در جهان مطالعات رسانه یی(علمی- پژوهشی)- تابستان1392؛

-  بررسی راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان با تأکید بر شناسایی روابط میان فردی مؤثر در شبکه های اجتماعی(علمی- پژوهشی)-                پاییز 1390؛

- راهکارهای ارتقاء جایگاه رسانه در سبد اقتصادی خانوار- کتاب رسانه و آموزش شهروندی(عملی و تخصصی)- بهار1390؛

- بررسی وضعیت فرهنگ و استفاده از محصولات فرهنگی در سبد اقتصادی خانوار- کتاب همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار(علمی - تخصصی)- زمستان 1389؛

- دولت، مطبوعات و چالش ها- مدیریت و اقتصاد رسانه(علمی- تخصصی) - پاییز1387.

مقالات انگلیسی

No Title   Journal ISSN  year

1- Distance Education

 

2 - ult Academia Arena  1553-992X 2011

 

3- Characteristics of Online Education  Academia Arena  1553-992X 2011

 

4- Different Methods in Distance Education Academia Arena 1553-992X   2011

5 - Information and Communication Technologies (ICT) in Rural   Academia Arena 1553-992X  2011

6 - Implications of Lesson Plans in Adult Edutacion  Academia Arena  1553-992X 2011

7 -  Online Learning: Benefits and Requirements  Academia Arena1553-992X 2011

8 -   Using of Distance Education in Adult Education  Academia Arena1553-992X  2011

9-  Coparison Between Online Class and Traditional Class     Nature and Scinece  1545-0740 2011

10  -   Assessing Online Classes and Traditional Classes  Nature and Scinece 1545-0740  2011

12 - Improving Education Through Distance Education and Online Learning    Nature and Scinece 1545-0740  2011

13- Online Classes and Traditional Classes in Adult Education Nature and Scinece  1545-0740  2011

14- Assessing Private Extension Models Nature and Scinece nece 1545-0740  2011

16- Key Factors in The Process of Distance Education Nature and Scinece  1545-0740 2011

17- The Role of Distance Learning Tools in Adult Education   Researcher 1553-9865 2011

18-  Empowering Rural Women in Iran by Micro-Credit  Researcher 1553-9865  2011

19- Technological Concepts of Andragogy Assumptions Report and Opinion 1553-9873  2011

20 - Criteria of Rural Women Empowerment in Developing   Report and Opinion   1553-9873    2011

21- Issues Beyond Department of Adult Education and Literacy         Report and Opinion        1553-9873        2011

22 - The Role of Information and Communication Technologies (ICT) in Education      World Rural Obsrvations                P:1944-6543

O:1944-6551    2011

23  Assessing Principles of Adult Learning    World Rural Obsrvations  P:1944-6543

O:1944-6551    2011

24 - Distance Education and E-Learning in Rural Communication   World Rural Obsrvations P:1944-6543

O:1944-6551    2011

25- Implications of Distance Education  World Rural Obsrvations  P:1944-6543

O:1944-6551    2011

26-  Attention to Indigenous Knowledge Toward Agricultural Development World Rural Obsrvations                P:1944-6543

O:1944-6551    2011

27 -  Online Classes: Advantages and Disadvantages  World Rural Obsrvations P:1944-6543

O:1944-6551    2011

28- Economic Effects of Rural Women’s Paricipation in Rural Activities   World Rural Obsrvations P:1944-6543

O:1944-6551    2011

 P: Print  O: Online

توانمندي‌ و مهارت‌ها

-   در حوزه ی پژوهشی: پروپوزال نویسی، طراحی پرسشنامه، داده پردازی، تجزیه و تحلیل داده ها، ساماندهی پرسشگران، کاربری نرم افزار spss؛

-   در حوزه ی روابط عمومی: ساماندهی روابط عمومی، برنامه ریزی فعالیت های روابط عمومی مطابق با اهداف مورد نیاز،راه اندازی ستادهای خبری، راه اندازی نشریات داخلی و دورن سازمانی، برگزاری همایش ها داخلی و بین المللی؛

- برنامه ریزی تبلیغاتی: ساماندهی تیم های تبلیغاتی، مارکتینگ، انجام تحقیقات بازریابی و بازارسازی، ایده پردازی.

تشویق ها و تقدیرها

-  فعالیت های صورت گرفته درحوزه ی روابط عمومی- شهرداری تهران- خرداد 1395

- ارتقاء سلامت اداری، مقابله با فساد و صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع- سازمان بازرسی کل کشور- مرکز ملی رسیدگی به شکایات مردمی آبان 1392؛

- کسب رتبه ی برتر در پاسخگویی به مدعوین داخلی و خارجی در خصوص ارتقاء سلامت نظام اداری و بهبود فرایند مدیریت- ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد- شهرداری تهران-آبان 1392؛

-  بازرسی انتخابات استان البرز- فرمانداری و استانداری البرز- خرداد 1392؛

-   تلاش در جهت اطلاع رسانی  فرایند اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران- شهرداری تهران- فروردین 1392؛

-   تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته در بخش پژوهش و نائل شدن به افتخار مدرس نمونه ی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- اردیبهشت 1392؛

-   همکاری در بازنگری سرفصل های دروس علوم انسانی رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-آبان 1390؛

- تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته در بخش اطلاع رسانی خدمات پژوهشی- اداره کل خدمات پژوهشی سازمان ملی جوانان سابق- اسفند 1388؛

-  تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته در بخش پژوهش معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان سابق- دی 1387؛

- تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته در تدریس و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند-آذر 1387.